PLIC will contribute to Thai Industries
Forklift

รถโฟล์คลิฟท์

forklift-detail-img

ทำไมต้องรถโฟล์คลิฟท์เช่า

1. ค่าใช้จ่ายถูก
เนื่องจากบริษัทตั้งราคาค่าเช่าโดยคำนวณราคาค่าเช่าสำหรับลูกค้ารายต่อไปที่จะเช่ารถคันเดียวกัน
เมื่อมีการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์และ มีการเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองจะทำให้เดือนนั้น มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้าเป็นรถโฟล์คลิฟท์เช่าจะรวมค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไว้แล้วจึงทำให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสม่ำเสมอ

2. ในด้านบัญชี
ไม่ต้องบันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สิน ไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา เพียงบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
หากเป็นผู้ครอบครองรถโฟล์คลิฟท์เองจะทำให้พลาดโอกาสในการเปลี่ยนซื้อรถโฟล์คลิฟท์คันใหม่ ซึ่งจะทำให้ต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์เก่าที่มีสภาพไม่ดี การใช้บริการรถโฟล์คลิฟท์เช่านั้นท่านจะได้รับการดูแลรถเพื่อให้ดูใหม่ สวยงามและ จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่

ทำไมรถโฟล์คลิฟท์แบตเตอรี (ไฟฟ้า) ถึงดี

อัตราการใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในยุโรปและญี่ปุ่นสูงถึง50%แต่ในประเทศไทยยังไม่ถึง25% บริษัทPLICได้ส่งเสริมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน

  1. ไม่มีเขม่าควันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2. ประหยัดพลังงาน เมื่อเทียบกับรถโฟล์คลิฟท์น้ำมัน สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 15% จาก 20% หากท่านเป็นผู้ต้องเสียค่าใช้จ่ายพลังงานดีเซลหรือเบนซินมาก รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดค่าใช้จ่าย
  3. จุดอ่อนรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ในกรณีที่ทำงาน 24 ชั่วโมง จะทำให้ชั่วโมงการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ จึงต้องมีแบตเตอรี่สำรองหรือรถโฟล์คลิฟท์สำรอง และหากในโรงงานมีเนินหรือทางลาดขึ้นซึ่งรถโฟล์คลิฟท์ไม่สามารถไต่ขึ้นไปได้
forklift-detail-img-table

ทำไมถึงต้องเลือก PLIC

1. ชำนาญการซ่อมบำรุง

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ จึงเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า
เรามีอะไหล่ครบและราคาถูก

2. การให้บริการฝึกอบรมผู้ใช้งาน

เราฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้อง การดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ของลูกค้า การขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งทางทฤษฎีและ ทางปฏิบัติ

3. การเลือกรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมโดยLOGISTIC PROFESSIONAL

เพื่อเลือกรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสม ต้องเช็คหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริมจะทำให้การทำงานมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทPLIC ผู้เชียวชาญด้านโลจิสติกส์จะเลือกรถรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมที่สุดให้ลูกค้า

ข้อควรคำนึงก่อนจะเลือกใช้รถยก
(โฟล์คลิฟท์)
1 น้ำหนักสูงสุดของสิ่งของที่จะยก
2 จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุที่จะยก
3 ขนาดพาเลท
4 ความสูงสุดของชั้นวาง
5 ความสูงของเพดาน
6 ความสูงของทางเข้า
7 ความกว้างของทางเดินรถยกโฟล์คลิฟท์
8 ความลาดชัน และ ระยะความยาวของเนิน
9 ชั่วโมงการใช้งาน/เดือน
10 สภาพพื้น
11 น้ำหนักที่พื้นสามมารถรองรับได้
12 ปริมาณกระแสไฟ
13 สภาพแวดล้อมบริเวณที่ทำงาน
14 ระยะทางรถวิ่ง

Save

Save

Save

Save


PLIC Corp., Ltd.

Head office and Factory: 138 Moo5, Chiangrakyai, Samkhoke, Pathumthani 12160.

Tel: +66 (0) 2159-8222, +66 (0) 2975-1100

Map Catalog

Sales department

MS.SUCHINTANA TUBWONGSIN

Mobile: +66(0)83-988-0402
Email: suchintana@plic.co.th

MS.JARUPA SUSUWAN

Mobile: +66(0)90-978-9829
Email: jarupa@plic.co.th

Top