PLIC will contribute to Thai Industries
products

สินค้าและบริการ

ชั้นวาง ชั้นจัดเก็บสินค้า

Nesting Rack
Nesting Rack

Model
PL-5NT-1314
Outside Dimensions : W1350,L1200,H1400
Inside Dimension : W1250,L1150,H1200
Packing : W1150,L1100,H1100

PL-5NT-1404
Outside Dimensions W1400,L1200,H1400
Inside Dimension : W1300,L1150,H1200
Packing : W1200,L1100,H1100

PL-5NT-1502
Outside Dimensions W1500,L1200,H1200
Inside Dimension : W1400,L1150,H1000
Packing : W1300,L1100,H900

Mezzanine Floor
Mezzanine Floor

Mezzanine Floor has been developed for the construction of system floors. Unlike convertional steel constructions,it can be easily expanded, moved or modified for future requirements. Combined with a full range of accessories, such as staircases,handrails and safety gates, it lends itself to use inalmost any situation: multitier flooring systems, shelving and pallet racking systems combined withflooring, etc. Using the modular components of the mezzanine flooring system a wide variety of spanlengths are possible, with loads usually from 350 kg/m2 up to 1000 kg/m2.

Carton Flow Rack
Carton Flow Rack

Carton Flow Storage rack can be incorporated both pallet Racking and Long span Shelving systems to maximize your loading capacity needs and your picking efficiencies.A Series of gravity tracks transport suitably packaged products from replenishment aisles to picking faces.Carton Live Storage Provides stock rotation on a strictly “First In” & “First Out” Principle and ensures continuous replenishment to picking faces.

MEDIUM RACK
MEDIUM RACK

Medium Rack is designed for everyday use in many different applications with a simple beam and shelf configuration which can be adjusted at 60 mm intervals as incorporates a wide range of beams and frames, making it easy to customize to meet your precise needs.

The structure is created by connecting the beamsinto the frames. The beam is capable of withstanding heavy loading commonly between 300-800KG/Layer. The layrs can be completed by shelf panels, wire decking, chipboard,steel or wood lots of high-performance accessories are also available to extend the versatility of Steel’s Medium Racking System. They can also design for multi-tier racking used for Mezzanine system or Automotive fittings.

Micro Rack
Micro Rack

Micro Racking is the multi purposes shelving system which can be used in any warehouses, hardware shop, vehicle spare parts storage warehouse/ service center. The shelf plate can be the load of 100-200 Kg./leve,l,able to adjust the level height to suit the size of goods storing with the clip system to support the shelf plate. Its knock-down structure made it easily assembled.

MINI LOAD
MINI LOAD

Mini Load handles the load typically contained in small containers and totes, or itself with light and small. mini Load stacker crane provides dynamic and sharpperformance with high velocity in excellent energy efficiency. Its handling devices can be flexibly designed to accommodate various types and sizes of load.Outstanding speedy and precise performance may well be a key benefit especially if highly throughput handling required, as keeping storage density. PLIC Mini Load design ensures the highest quality and reliability while providing the ability to tailor it to best fit each customer’s request.

AS/RS
AS/RS

Automated storage and retrieval system (AS/RS) is totally operated without human labor for automatic stocking and claiming of goods. It is the newly raised type of warehousing facility for the adaptation of economy developing demand in nowadays’ modern generation.The vertical high-end racking is the main supporting structure by which the vertical storage purpose in whole AS/RS could be realized.Its performance effects the operation of the entire warehouse and related equipment.

Moving Rack (Pallet)
Moving Rack (Pallet)

This moving rack is and optimal choice for storing large volumes on pallets.It is operate by simply pressing buttons. Racks move only while buttons are operated,therefore aisle space is not needed, meaning that warehouse storage capacity increases about 2 to 2.5x compared to stationary pallet racks.

Shuttle Radio Rack (Radio Car)(Pallet)
Shuttle Radio Rack (Radio Car)(Pallet)

Warehouse radio shuttle rack is a semi-automated storage solution for the handling of goods inside channels similar to a drive-in setup. The Shuttle racking removes the need for forklift trucks to enter the aisles and hence offers a cost effective and time saving storage solution.

VNA Rack (Pallet)
VNA Rack (Pallet)

VNA (Very Narrow Aisle) Racking is specially designed maximise pallet storage, while still allowing individual access to all pallets. Aisle width varies from 1.7 meters to 2.2 meters. The perfect solution to maximise our warehouse space.

Drive in Rack (Pallet)
Drive in Rack (Pallet)

Drive-in racking (drive-through racking) is a continuous overall racking system The drive-in racking adopts the pallet access mode,which is suitable for storing single and large quantities of goods Compared with pallet racking,drive-in rack can reach about 80% warehouse utilization rate.

Selective Pallet Rack
Selective Pallet Rack

Selective racking is one pallet deep and has a maximum of two racks that are placed one after the other.if follows a First in First Out (FIFO) racking system.This means the stock which is added first will be removed first.The direct access to any pallet is the biggest advantage of this racking system.The storage capacity and cost per square metre of racking offered are lowest.But if you go for pallets more than 3000, it can turn out to be an expensive investment.

แท่นช่วยยกสินค้า
แท่นช่วยยกสินค้า

วิดีโอตัวอย่างคลิกที่ปุ่ม Read More

ชั้นวางสินค้าอุสาหกรรม สำหรับ รถ FORKLIFT VNA
ชั้นวางสินค้าอุสาหกรรม สำหรับ รถ FORKLIFT VNA

วิดีโอตัวอย่างคลิกที่ปุ่ม Read More

ระบบจัดเก็บแบบ Drive-in
ระบบจัดเก็บแบบ Drive-in

ระบบจัดเก็บแบบ Drive-in โดยใช้ shuttle เป็นอุปกรณ์นำพาเลทที่บรรทุกชิ้นงาน นำเข้าระบบ rack

Automated storage and retrieval system(AS/RS)
Automated storage and retrieval system(AS/RS)

วิดีโอตัวอย่างคลิกที่ปุ่ม Read More

MOVING RACK (PALLET) / ระบบจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนย้าย
MOVING RACK (PALLET) / ระบบจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนย้าย

วิดีโอตัวอย่างคลิกที่ปุ่ม Read More

SHUTTER RACK ระบบจัดเก็บสินค้ากึ่งอัตโนมัติ
SHUTTER RACK ระบบจัดเก็บสินค้ากึ่งอัตโนมัติ

วิดีโอตัวอย่างคลิกที่ปุ่ม Read More

Storage system คิดถึงระบบจัดเก็บ คิดถึงพลิคนะคะ
Storage system คิดถึงระบบจัดเก็บ คิดถึงพลิคนะคะ

ลงทุนน้อย ประหยัดพื้นที่ จัดเก็บรวดเร็ว ปลอดภัย ควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล พร้อมบริการผ่อนชำระ

FLOW RACK ชั้นวางสินค้าสำหรับคลังสินค้า
FLOW RACK ชั้นวางสินค้าสำหรับคลังสินค้า

เป็นชั้นวางที่มีโครงสร้างสินค้าที่นำเข้าก่อนจะถูกออกไปใช้ก่อน(FIFO) ประหยัดระยะเวลาเข้าออกมาก

SLIDE RACK ชั้นวางสำหรับแม่พิมพ์
SLIDE RACK ชั้นวางสำหรับแม่พิมพ์

เป็นชั้นวางสำหรับแม่พิมพ์ที่ประหยัดพื้นที่ แต่สามารถวางได้จำนวนมาก

SELECTIVE PALLET RACK ชั้นพาเลทจัดเก็บสินค้า
SELECTIVE PALLET RACK ชั้นพาเลทจัดเก็บสินค้า

เหมาะในการจัดเก็บพาเลท
น้ำหนักสูงสุดที่จัดเก็บได้คือ 1000 .ก.ก./ชั้น
ความสูงถีงเสา 6000 ม.ม.

MICRO RACK ชั้นวางของ ชั้นจัดเก็บสินค้า
MICRO RACK ชั้นวางของ ชั้นจัดเก็บสินค้า

มีชั้นวางของที่เก็บสินค้า
ตั้งแต่ 100 ก.ก./ชั้น ถึง 1000 ก.ก./ชั้น

RAKU-SO-DANA ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติขนาดเล็ก
RAKU-SO-DANA ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติขนาดเล็ก

ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติแบบเล็ก
เหมาะกับPARTSที่เล็ก และหลากหลาย


ติดต่อสอบข้อมูลฝ่ายขายได้ที่

คุณสุจินตนา ทับวงศ์สิน

Mobile: 083-988-0402
Email: suchintana@plic.co.th

คุณจารุภา สุสุวรรณ

Mobile: 090-978-9829
Email: jarupa@plic.co.th

คุณบรรพต ฤทัยเรืองนนท์ (เขตระยอง, ชลบุรี, แหลมฉบัง)

Mobile: 061-516-2596
Email: banphot@plic.co.th

คุณปิยวัฒน์ เหล่าเลิศวรกุล

Mobile: 086-899-1838
Email: piyawat@plic.co.th

บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่: 138 หมู่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

โทรศัพท์: 02-159-8222, 02-975-1100

แผนที่บริษัท แคตตาล็อก

Top