PLIC will contribute to Thai Industries

products

สินค้าและบริการ

Construction (ก่อสร้าง)
CONSTRUCTION การก่อสร้างคลังสินค้าและโรงงาน

ดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ ยื่นขอก่อสร้างถึงการดำเนินการก่อสร้าง รับงานก่อสร้างถึง 5,000 ตรม.

Downloads
ประตูอัตโนมัติ Speed door , Quick shutter

ประตูอัตโนมัติ speed door , quick shutter

Downloads
LIFT  ลิฟท์

ลิฟท์สำหรับใช้ในโรงงาน

Downloads
MEZZANINE FLOOR ชั้นลอย

เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่ๆใช้งานได้โดยการสร้างชั้นลอย

Downloads
TENT HOUSE  เต็นท์

เน้นระยะเวลาการสร้างที่สั้นและค่าใช้จ่ายที่ถูก สามารถนำไปใช้เป็นโรงงาน  และท่านสามารถใช้ไฟแนนซ์ของบริษัทลิสซิ่ง

Downloads
Page 1 of 2
1 2
Top